Envia’ns la teva sol·licitud per apadrinar llibres.


Assumpte del teu missatge

Dades personals

Dades del document escollit per apadrinar

Identificació del llibre (obligatori)

Codi: Inc. 5 : Prima -tertia pars Summae fratris Anthonini de Florentia...Codi: Ms. 187 : Libro maggiore, 1629Codi: Ms. 186 : Libro maggiore, 1635-1636, 1643Codi: Ms. 73 : Quinti Curtii Rufi historiarumCodi: Ms. 74 : Croniques de totes les naçions quis poblaren en Espanya e en apres dels Reys d’Arago … e dels comtes de Bachinona ; Codi: Ms. 74 bis : Assi comença lo libre del tresor de Mestre Brunet Lati qui parla dels ensenyaments de bona parleria

Informació sobre el pagament

Escull el tipus d'aportació (obligatori)

Aportació mínima: 30€Aportació de més de 30€Total del cost de la restauració

Escull si vols que aparegui o no el teu nom (obligatori)

Aportació anònimaAportació nominalAportació obsequi

Escull la modalitat de pagament (obligatori)

Xec nominalTransferènciaTargeta (aquest pagament es farà al taulell de la BPEB)


En cas de xec:
Fer-lo a nom de Seminari Conciliar de Barcelona i enviar-lo a la següent adreça:

Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona
Diputació, 231
08007 Barcelona

i acompanyat d'una còpia del formulari o entregar-ho tot al taulell de la biblioteca.


En cas de transferència:
Fer-la a nom del Seminari Conciliar de Barcelona, al compte corrent ES25-2100-3291-9922-0014-7104 SWIFT: CAIXESBBXXX. Important: posar a concepte "Apadrina + nom del padrí o padrina + Codi del llibre".

Un cop hagueu fet la transferència, cal que ens envieu el justificant de la mateixa. Podeu adjuntar un fitxer

o enviar-nos un correu electrònic a: info@bibliotecaepiscopalbcn.org

Us recordem que aquestes donacions són deduïbles a l'IRPF, segons els nous criteris establerts a la Llei 27/2014, d'I.S.


Ens vols dir alguna cosa?

Declaració de confidencialitat

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades personals seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de SEMINARI CONCILIAR DE BARCELONA, per tal de poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè, i que en cap cas es vendran a tercers per a finalitats comercials. Pot exercir els seus drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça: Diputació, 231, 08007 Barcelona. Mentre no ens comuniqui el contrari, entenem que les seves dades personals no han estat modificades i que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per realitzar-li enviaments per via postal.

Accepto les condicions

Per qualsevol dubte pot posar-se en contacte amb la biblioteca a través del correu electrònic o al telèfon 934541607.

Rebràs una còpia d'aquest formulari al teu correu.